Storitve

Servisiranje in upravljanje sončnih elektrarn

Servisiranje in upravljanje sončnih elektrarn

Na sončnih elektrarnah se s starostjo povečujejo tudi možnosti okvar, ki povzročajo slabši izkoristek ter posledično večje izgube v prihodku. Zato je strokovno tehnično vzdrževanje sončne elektrarne ključnega pomena pri učinkoviti rabi sončne energije.

Na področju upravljanja in vzdrževanja vam zato nudimo naslednje dejavnosti: